Факультет економіки та управління забезпечує підготовку фахівців на денній і заочній формах навчання за рівнями вищої освіти бакалавр та магістр. Освітні програми представлені для:

  1. БАКАЛАВРІВ:

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «МАРКЕТИНГ» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2017)

Освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2017)

Освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2018)

Освітньо-професійна програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2017)

2) МАГІСТРІВ:

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «МАРКЕТИНГ» для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні (2016)

Освітньо-професійна програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні (2017)


« Повернутися