Факультет економіки та управління складається з таких структурних підрозділів:

Підрозділ Посада ПІБ
Вчене звання, науковий ступень
Електронна адреса

Деканат ФЕУ

Декан ФЕУ к.е.н.,
Дутчак Р.Р.
dekan_feu@kneu.dp.ua
Заступник декана ФЕУ Шубенко Є.С. feu@kneu.dp.ua
Кафедра економіки та підприємництва Завідувач кафедри к.е.н., доц.
Мацюра С.І.
kaf_esp@kneu.dp.ua
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування Завідувач кафедри д.п.н., доц. Матукова Г.І. kaf_mpa@kneu.dp.ua
Кафедра міжнародної економіки Завідувач кафедри к.е.н., доц. Слюсаренко К.В. kaf_me@kneu.dp.ua
Кафедра маркетингу Завідувач кафедри к.е.н., доц. Зав’ялова М.В. kaf_marketing@kneu.dp.ua
Кафедра іноземних та ділової української мов Завідувач кафедри д.п.н., проф.
Скидан С.О.
kaf_language@kneu.dp.ua

 


« Повернутися