«Міжнародна інформація та журналістика» — так називається нова освітня програма, яку відкрито у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». Обирай спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»!

Назва спеціальності передбачає, що майбутній студент може отримати фах:

— журналіста (суспільні комунікації);
— дипломата (міжнародні відносини);
— організатора туризму (регіональні студії).

На відміну від того, що пропонують інші виші у Кривому Розі, це не тільки журналістика, а міжнародна інформація + знання двох іноземних мов + туризм + дипломатичний фах + мистецтво ведення переговорів + масові комунікації.

Сьогодні в КЕІ є можливість отримувати освітній продукт, який набагато глибший та об’ємніший, ніж просто спеціальність. Це набір цілої низки компетентностей, які будуть цінними у майбутньому.

Освітня програма «Міжнародна інформація та журналістика» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є тільки у КЕІ!

Що ти вивчатимеш, готуючись стати журналістом-міжнародником – оціни сам.

Більше інформації тут:

http://www.kneu.dp.ua/mizhnarodni-vidnosini-suspilni-komunikatsiyi-ta-regionalni-studiyi/« Повернутися